Angelologia

Angyalokkal kapcsolatos alapvető tudnivalók, érdekességek.

Angelológia / Angyalológia:

Az angyalokkal foglalkozó teológiai ág, magyarul 'angyaltan'. Elsősorban keresztény gyökerekből indult, de más forrásokat, vallásokat is felölelő munka. Minden angyalokkal kapcsolatos dolgot: hierarchia, létformák, antropológia, krisztológia, energetika...stb. felölel.

 

Az Angyali Szent-Háromság:

Kevesen tudják, de létezik az arkangyalok között egy hármas erő, ami arra hivatott, hogy különleges, a tömegből kiemelkedő, idős lelkeket vezessen a megvilágosodás felé. Belőlük lesz majd ezután szellemi vezetője az embereknek.
Név szerint Ők: Gabriel, Azrael, és Michael arkangyalok. Gabriel a kezdet, Michael a küzdés, az élet, és Azrael a halál. A jelöltnek az élet mind a három területén teljesítenie kell. Magába kell olvasztania ezeket az energiákat, és továbbadnia, mintegy közvetítenie a többi ember felé. Őket hívják keleten bódhiszattváknak. Az Angyali Szent-Háromság tagjai a legerősebbek az arkangyalok között. Egy jól működő, csodálatos összhangban létező erőközpont, ami végigkíséri a kiválasztottat egész életén/életein át, miután megtörtént a "szinkronizáció", vagyis az erőbefogadás.

 

A szárnyak:

Ami igazán megkülönbözteti az angyalokat más szellemi lényektől, azok a szárnyaik. Az emberek mindig is nagy tollas madárszárnyakra emlékeztető képződményekkel ábrázolták az angyalokat. Ez annak köszönhető, hogy az angyali energia, az őket körülölelő aura, olyan nagy és fényes, hogy szinte szárnyakra emlékeztető módon kitüremkedik a testükből. (Legalábbis amikor testet öltenek és megjelennek, leggyakrabban prófétáknak.) A szárnyak száma (tehát az energiaburok nagysága) megmutatja, hogy melyik szférába tartoznak. Az első szférába tartozók egy párral, a másodikba tartozók két párral, míg a harmadik szférából valók három párral büszkélkedhetnek.

 

Angyali hierarchia:


A teremtés nem a "látható világ" létrehozásával kezdődött.
Létezett egy sötét és egy világos anyag. Ezek kölcsönhatásba léptek egymással. Így alakult ki a Világegyetem, a maga minden szférájával.
Ezután megszületett a négy elem. A Teremtő Erő négy irányba ágazott el, létrehozva a földet, a tüzet, a vizet és a levegőt. Ezek az energiaforrások voltak az első angyalok:
-Uriel a Föld angyala: a titkok, az isteni tudás tudója, az Akasha őre. (Észak)
-Michael a Tűz angyala: a Mennyei Seregek vezetője. (Dél)
-Gabriel a Víz angyala: a Kerubok vezetője. (Nyugat)
-Raphael a Levegő angyala: a gyógyítás mestere, a rend felelőse.(Kelet)
Valamint az ötödik angyal a zenit és a nadír metszésén, világunk legközepén, Raquel, a karma őrzője, egy nagy hatalmú bíra, aki kiszabja az ítéletet.

A hierarchikus rend tagolódása 9 angyali kasztra épül, amit 3 szférába sorolunk. (A 9 és a 3 is mennyei szám.)

I. szféra:
A legnagyobb erőközpontú angyalok szférája, Isten közvetlen közelében végzik feladataikat, a teljes létezésre kiterjed hatalmuk, a Világegyetem mozgatórugói.

-Szeráfok:
Istennel majdhogynem egyenrangú teremtmények. Olyanok, akár egy megosztott figyelem: feladatuk felügyelni az alájuk rendelt lényeket. Fátyolszerűen építik fel a világot, belőlük táplálkoznak a természeti törvények. Az abszolút energia megnyilvánulásai.
-Kerubok:
Munkájuk hasonlatos a Szeráfokéhoz, ők is fátyolszerűen építik fel a világot. Abszolút energia, ami összehangolja a világegyetemet, és részt vesz a folyamatos teremtésben. Ők maga a megtestesült harmónia.
-Trónok:
Az isteni akarat megnyilvánulásai, élet és halál urai, Raquel serege.

II. szféra:
A teremtmények, alkotások felügyeletével megbízott angyalok.

-Uraságok:
Az Akashában székelő legmagasabb rangú angyalok. A bölcsességet közvetítik, a világba. Olyanok akár egy nagy központi könyvtár, ahonnan végtelen tudás árad afelé, aki képes befogadni, feldolgozni azt.
-Erősségek:
A mozgatórugó, a mozgáshoz szükséges energia közvetítői. Mert ami nem mozog, az nem is él. Ők maguk a természeti törvények. A láthatatlan energia, az atomban lezajló folyamatoktól elkezdve a csillagrendszerek mozgásán át...minden.
-Hatalmasságok:
A materializáció angyalai. Ők hozták létre az anyagot, a formát, ami az információ tárolásához szükséges. Mert a teremtés célja az információszerzés, a fejlődés által.

III. szféra:
Az emberiségért felelős angyalok kasztja. Közvetlen viszonyban állnak velünk.

-Archék:
Az emberiség vezetésére rendelt bölcs angyalok. Fejedelmek, akik fizikai világunkat összehangolják az éggel. Testetlen tanítók.
-Arkangyalok:
A földi világ kiemelkedő alakjait okítják, vezetik a fejlődés útján. Azért vannak, hogy támogassanak, elősegítsék a felemelkedésünket. Csodálatos lények, akik egyszerre léteznek a fizikai és a mennyei szférában.
-Angyalok:
Fivéreink és nővéreink az őrangyalok. Személyes vezetőink, ők a Felsőbb Én-ünk, lelkünk másik fele. Minél szorosabb kapcsolatot ápolunk velük, annál jobban kötődünk a mennyei szférákhoz, annál közvetlenebb, tisztább csatornán kapjuk a tudást.

A földi (fizikai) élet a létezés legalacsonyabb szintje (de nem a legalantasabb). Lehetséges az előrejutás, de azért meg kell dolgozni. Ígéret arra, hogy van fentebb is, ha elég erősek vagyunk ahhoz, hogy megjárjuk önnön poklainkat, méltóvá válva a visszatéréshez.

És hogy mi értelme ennek végső soron?
A teremtés-lét kölcsönhatása. Minden mindennel kölcsönhatásban van! Aki teremt, megosztja erejét, ami az örök körforgásban visszatér hozzá immár sokkal nagyobb koncentrációban.